Over ons Privacybeleid

Inge Duijsens Fotografie geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Inge Duijsens Fotografie. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 09-12-2018. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst. Het betreft de volgende persoonsgegevens: uw NAW gegevens , uw telefoonnummer, uw e-mailadres en uw betaalgegevens. Deze partners zullen nooit uw gegevens gebruiken voor commerciële doeleinden, of om u te benaderen, anders dan op ons verzoek voor de uitvoering van onze dienstverlening.

Reacties

U kunt zich registreren voor het plaatsen van reacties op deze website. Wij registreren dan u e-mailadres,  naam en IP adres.

Nieuwsbrief

U kunt zich registreren voor de nieuwsbrief van Inge Duijsens. Bij iedere e-mail die verzonden wordt kunt u zich afmelden. Ook in Mijn Account kunt u zich afmelden voor de nieuwsbrief.

Mollie

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Statistieken

Wij houden statistieken bij op onze website, met behulp van Google Analytics om onze dienstverlening te verbeteren. Wij gebruiken die niet voor persoonlijke advertenties.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage , correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen